Prison Yoga for social change

Workshops/ Föredrag/ Utbildningar/ Inspiration/ Möten
logo p.jpg
logo pyp.jpg
 

Om vårt arbete

Vi tror på människans inre kraft att förändras och förmågan att utvecklas även i de svåraste situationer. Något vi upplever inte bara i oss själva utan även genom våra möten med olika människor dagligen.

Att få bli hörd, att bli sedd och att dela något tillsammans med andra har en djup inverkan på individen. Utifrån en inre känsla av gemenskap kan en ny tryggare plattform utvecklas för att lyckas ta sig vidare i livet.

Våra utbildningar och föredrag inriktar sig mot anstaltsliknande miljöer, frivården, skolan, behandlingshem, HVB-hem och även mot psykiatrin.

Vi arbetar från våra livserfarenheter och utifrån vår kunskap med utbildningar och många års praktiskt arbete inom anstalter, rättspsykiatrin, skolan, nyanlända och med utsatta ungdomar.

​Vi använder oss av evidensbaserad yoga med påvisade positiva effekter.

Våra yogametoder är framtagna tillsammans med ledande forskare och riktar sig mot yoga som terapeutiskt stöd och lindring vid psykisk ohälsa. Vi kombinerar yogan med samtal, rytmik, teater och dans för att skapa sammanhållning, tillit och glädje.​

 

Vi ser fram emot att möta er!

Kontakt:

Josefin Wikström

josefin@prisonyoga.org

Länk till forskningsstudien- Yoga på anstalt:

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/yoga-pa-anstalt---en-randomiserad-kontrollerad-studie-2012-251.pdf

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00407/full?fbclid=IwAR0lin9utK8wa3DLCYkoesTXN2p58VeAypHLnnKRojGk9RjcJh3QE182tGk

"Tack vare yogan har jag hittat en ny sida av mig själv. En glad och trygg sida. Hela mitt liv har jag kämpat mot mina demoner. Jag har krigat mot min suicidala sida, skadat mig själv och andra. Jag växte upp med sexuella övergrepp och grovt våld, det är nåt som har hemsökt mig i alla år.

Men så kom yogan in i mitt liv och jag kunde äntligen känna mig fri."

- Kvinna, Diagnostiserad med PTSD typ 2 

 
 

"Tack vare yogan har jag hittat en ny sida av mig själv. En glad och trygg sida. Hela mitt liv har jag kämpat mot mina demoner. Jag har krigat mot min suicidala sida, skadat mig själv och andra. Jag växte upp med sexuella övergrepp och grovt våld, det är nåt som har hemsökt mig i alla år.

Men så kom yogan in i mitt liv och jag kunde äntligen känna mig fri."

- Intagen kvinna, 12 stegs programmet anstalten Hinseberg Diagnostiserad med PTSD typ 2 och Bipolär diagnos