Om oss

Eva Seilitz- Existentiell hälsa och yoga som en väg för kraft till förändring

 

Eva har en fil.mag. i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som kvinnofrids- och folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogaprogram. Ett yogaprogram som är evidensbaserat och bygger på de senaste forskningsrönen som hon utvecklat i samarbete med Josefin Wikström som är en internationellt diplomerad danslärare och yogaterapeut. Hösten 2017 har hon tillsammans med Josefin Wikström utvecklat ett trauma-anpassat yogaprogram för Rättspsykiatriska Regionskliniken i Vadstena. Eva arbetar brett inom olika samhällsområden för att stärka ett liv med mening, riktning och existentiell hälsa. Hennes främsta lärare och mentor var vetenskapsmannen Jonas Salk som på sin tid framställde poliovaccinet och skrev en rad böcker om den mänskliga evolutionen och människans villkor i kosmos. En visionär kraft som varit vägledande för Eva sedan de möttes i Santa Barbara 1974 och till hans död 1994.

www.pilgrimsyoga.se

Josefin Wikström- Traumaanpassad yogaterapi mot psykisk ohälsa. Dans, rytm och teater för glädje och egenkraft.

Josefin Wikström har praktiserat yoga de senaste 25 åren och arbetat heltid som yogautbildare mot traumautsatta folkgrupper de senaste 15 åren.  Josefin är utbildad vid The trauma Centre i Boston, USA grundat av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom trauma och stressforskning. Josefin är även utbildad via The minded institute i London i samarbete med Brittiska NHS som yogaterapeut med specialinriktning mot trauma och psykiatriska diagnoser.

Hon studerar nu sista året i Boston inom metoden TCTSY- Trauma Sensitive Yoga som är en evidensbaserad metod mot komplex PTSS .

Hon arbetar som huvudlärare för Prison Yoga Project internationellt i länder som Mexico, Indien, Europa och USA med att initiera utbildningar och skapa terapeutiska program för organisationer som arbetar med intagna i fängelser, sexuellt trauma och flyktingar. 

Josefin har varit huvudlärare inom Kriminalvårdens yogaprogram Krimyoga och undervisar regelbundet vid anstalten Hinseberg.

Josefin har producerat Kriminalvårdens nya utbildningsmaterial i samarbete med Eva Seilitz och Maria Johansson. Ett program som idag är evidensbaserat via forskningsstudien Yoga på Anstalt.

Josefin och Eva har under 2018 skapat ett terapeutiskt yogaprogram för Rättspsykiatriska regionskliniken i Vadstena. 

Josefin har även utbildat sig via Örebro Universitet i ämnet kravlös dans för unga flickor med psykosomatiska magsmärtor. Hon har undervisat dans och teater för barn och ungdomar inom det Svenska Skapande skola projektet de senaste tio åren.

Josefin är licenserad och godkänd som Yogalärarutbildare via Internationella Yoga Alliance och blir under 2018 licenserad Yogaterapeut för arbete inom vården och psykiatrin.

Josefin är registrerad som professionell medlem i ICPA- International Corrections and Prison Association

Hon var inbjuden till Brittiska parlamentet 2018 för att tala om Yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö.

www.traumaanpassadyoga.com

Samir Sabri- Att mötas utan rädsla och börja våga prata. Gruppsamtal och föreläsningar med Samir om att möta och lyssna på ungdomar och människor som har det svårt.

Samir är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare som genom sin starka berättelse väcker många känslor. Men han beskriver också att det finns en väg ut ur kriminalitet och missbruk.

 

Samir Sabri är initiativtagare till 2nd Chance som arbetar med att förebygga brott och att få ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller fastna i ett drogberoende att se andra möjligheter. Han är även starkt engagerad i Brommapojkarnas samhällsstödjande aktiviteter sedan 2016.

 

Samir har också arbetat som nationell samordnare för Arbetsförmedlingens projekt "Unga In” som idag heter Ungkomp, han är även engagerad som kontaktperson på Socialförvaltningen och Frivården. Samir är en mycket uppskattad och anlitad föreläsare på anstalter, skolor och i större sammanhang som Business arenan. Samir har även föreläst på Skolträffen de senaste fyra åren.

Många ungdomar känner igen sig när Samir berättar om sin uppväxt som präglades av otrygghet och svek, och hur sveken födde hat och rop efter revansch. 1986 dömdes han för att ha mördat sin styvmamma. Påföljden blev sluten psykiatrisk vård. Efter drygt ett år på sjukhuset tog han tillbaka sitt erkännande. Han berättade då att det i själva verket var pappan som var mördaren.

I Aftonbladets pod Fallet beskrivs Samirs kamp för upprättelse. Samir blev frikänd på alla åtalspunkter. För att få människor att kunna och vilja vända sina liv krävs samarbete, vilja och förståelse mellan den enskilde och andra aktörer.

Samir mottog 2013 Bångs stiftelsens hedersutmärkelse för sitt arbete med ungdomar genom sitt projekt 2nd Chance.

Missa inte boken om Samirs liv- Fallet Samir, som ni hittar här: https://www.bokus.com/bok/9789170379321/fallet-samir/

Utbildning: ●ART- Aggression Replacement Training 2011, Prison S.M.A.R.T, Silence course ●ART OF LIVING Utbildning för handledare i djupandning/avslappning och stresshantering (2012) ●INSTITUTET FÖR SORGEBEARBETNING Utbildning för handledare i sorgebearbetning (2013) ●Mindfulness och rörelse för anstaltsmiljö- Traumaanpassadyoga Josefin Wikström 2018, Prison Yoga grundkurs Prison Yoga Scandinavia Josefin Wikström 2019

https://fallet.aftonbladet.se

www.goodsport.se

samirsabri@live.se

Cecilia  är en av våra inspiratörer och föreläser om sitt liv i den kriminella världen och sin väg ur såväl det som missbruk, våld och psykisk ohälsa och om hur Krimyogan förändrade hennes liv som intagen. Ni hittar henne på instagram under namnet - @prisonbeauty

Cecilia är inspiratören som 2015 låg inlåst i en fängelsecell och för första gången kunde avleda en panikångestattack tack vare guidad meditation. Hon hade genom kriminalvården fått tillgång till krimyoga och visste inte då hur yoga och meditation skulle bli hennes väg ut ur missbruk och kriminalitet. Idag lever Cecilia ett helt annat liv än då men vill genom sina erfarenheter visa samhället att vem som helst kan hamna i det och visa de som är i det att vem som helst kan ta sig ur det. Hon kommer själv från en helt vanlig svenssonfamilj och som den drivande, företagsamma tjejen i skolan var hon den alla trodde att det skulle gå bra för. Efter stundenten väntade ett tioårigt dubbelliv där hon å ena sidan visade upp vad hon trodde alla förväntade sig och som 20-åring hade hon redan startat företag, var i full färd att renovera huset hon köpt med dåvarande sambo som hon precis förlovat sig med, studerade på högskola och basunerade ut på sociala medier en version av sig själv som många avundades. Det ingen visste var att hennes perfekta illusion finasierades av narkotikahandel och att hon själv precis börjat utveckla ett gravt tablettmissbruk. När Cecilia dömdes till ett fängelsestraff på en sluten avdelning var det ingen som visste varför det blev tyst på hennes sociala medier och för henne själv var det början på slutet, hon introducerades för krim-yoga och en helt ny värld öppnades när hon förstod vilken makt yoga och meditation innebär för det egna måendet.

I och med sin drogfrihet insåg Cecilia hur hennes historia blivit en passion för att göra skillnad, hon beskriver det själv som att det var meningen att hon skulle gå igenom detta för att hon nu ska kunna använda det för att inspirera andra till att följa hennes väg. Cecilia är en av våra inspiratörer och föreläser om sitt liv i den kriminella världen och sin väg ur såväl det som missbruk, våld och psykisk ohälsa.

www.prisonbeauty.blogg.se

Maria Woglinde

Maria Woglinde har praktiserat yoga sen slutet av 90-talet och har de senaste 8 åren utbildat sig till yogalärare inom Yin-, Restorative-, Tonårs-, Mindfulness yoga. 
Men framförallt utbildning i Traumaanpassad yoga och Prison Yoga för James Fox och Josefin Wikström, som hon nu samarbetar med i olika utbildningsinsatser för institutioner och organisationer.
Hon arbetar sedan tre år som yogalärare på HBTQ-certifierade HVB-hem, för ungdomar med självskadebeteende och sexuellt utåtagerande beteende, ibland i kombination med aggressivitet eller riskfyllt alkohol-/drogbruk. Hon undervisar även yoga, sedan två år, veckovis för grupper av asylsökande flyktingar genom i samarbete med integrationsorganisationer och Länsstyrelsen.
Maria är certifierad handledare i Sorgbearbetning och komplexa förluster, cert. Krishantering och MI, cert. andningsinstruktör Medveten andning, och stipendiat för certifiering som Write yourself-vägledare (Traumaanpassat skrivande)
Akademiska studier i beteendevetenskaper inom psykologi, neuropsykologi, kris- och katastrofpsykologi, samt inom humaniora; kulturantropologi (värdesystem, beteende och kommunikation i mänskliga samhällen, Humanekologi (människa och natur i samverkan).
Utbildning inom Radical collaboration/FIRO (Konflikthantering), samt Human Element/FIRO (Ledarskapsutbildning).
Hon har tidigare under 25 år arbetat som projektledare och utbildningsansvarig i flertalet internationella och regionala utvecklingsprojekt för civilsamhällets organisationer, där minskandet av utanförskap och ökandet av social hållbarhet har varit viktiga områden.
Mångårigt engagemang i flertalet organisationer på olika ledande poster, sitter idag i styrelsen för Rise Sverige - Riksorganisation mot incest och sexuella övergrepp i barndomen och har tidigare arbetat som ansvarig samordnare för krisberedskap inom Röda Korset.

Maria har egna erfarenheter av komplex PTSD och boende på HVB-hem och fosterhem. En bakgrund som bidrar till både viktiga insikter och djupt engagemang kring ungdomar i liknande situation idag.

Just nu pågår även hennes utbildning till KBT-psykoterapeut steg 1, som beräknas vara klar våren 2020.

www.mindwiseyoga.se

Pake Hall från Göteborg är en eldsjäl som har många års erfarenhet från arbete bakom murarna. Han startade upp Böcker Bakom Galler 2012 som är ett projekt för att erbjuda intagna på anstalter i Sverige böcker om buddhistisk filosofi och meditation, samt mentorskap för intagna som vill ha stöd i sin meditationspraktik.

 

Pake har erbjudit Path of Freedom (Mindfulness Based Emotional Intelligence-program) på Högsbo-anstalten och Mindfulness och Yoga-program på Sagsjö-anstalten i Göteborg.

 

Pake har praktiserat buddhistisk meditation sedan slutet av 90-talet och yoga regelbundet sedan 2008 och driver numera Ashtanga Yogashala Göteborg. Han startade upp, ledde och var sanghaledare för Göteborg Zen Center, ett zenbuddhistiskt stadstempel 2005-2018. Eftersom han har ett stort intresse för att föra samman meditativ praktik och samhälleligt engagemang utbildade han sig genom Prison Mindfulness Institute till att leda deras mindfulnessprogram för fängelsemiljö - Path of Freedom - 2012, och sedan till lärare i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 2013 och Mindful Self-Compassion (MSC) 2015. Han startade upp sitt eget företag Pake Hall Mindfulness & Yoga 2013 och började också jobba som assisterande lärare på Ashtanga Yogashala Göteborg 2014 och har där erbjudit kurser, workshops och retreat med mindfulness och yoga.

 

Pakes starka intresse för att föra samman meditativ praktik med engagemang i samhället ledde till att han blev medlem av Zen Peacemakers Order 2013 och är sedan 2019 Dharma Holder i den traditionen och har startat upp en svensk grupp i den linjen: Svalornas Sangha - Peacemakers Sweden.

 

Intresset för praktik i fängelsemiljö och inspirerad av sitt engagemang i Prison Dharma Network startade han upp Böcker Bakom Galler 2012 som är ett projekt för att erbjuda intagna på anstalter i Sverige böcker om buddhistisk filosofi och meditation, samt mentorskap för intagna som vill ha stöd i sin meditationspraktik.

 

Pake har erbjudit Path of Freedom (Mindfulness Based Emotional Intelligence-program) på Högsbo-anstalten och Mindfulness och Yoga-program på Sagsjö-anstalten i Göteborg.

 

Han har också sedan 2006 medverkat i P1s Vid dagens början och Morgonandakten i P1 med program utifrån ett buddhistiskt perspektiv.

Victoria Stridh.

Victoria från Göteborg har även hon, många års erfarenhet från arbete bakom murarna. Hon är Psykosyntesterapeut och par-terapeut med sin bas på Psykosyntesinstitutet i Göteborg och erbjuder även kris- & stödsamtal på Solrosen, Räddningsmissionen i Göteborg. (stöd till barn & familjer med en anhörig inom Kriminalvården) 

Under åtta års tid arbetade hon som samordnare av Krimyogan och somYogainspiratör på anstalten Skogome i Göteborg. Hon deltog där i genomförandet av en forskningsstudie som Eva Seilitz tillsammans med Josefin Wikstrøm var initiativtagare till och ytterst ansvariga för. Victoria är även utbildad av James Fox, grundaren till Prison Yoga Project.

Victoria är även barnyogainstruktör och är utbildad av Josefin Wikström i ett traumaanpassat yogaprogram samt i dans, och har de senaste åren erbjudit anhöriga till en frihetsberövad familjemedlem, barn & vuxna, dessa program som en del av utbudet som Solrosen, Räddningsmissionen Göteborg erbjuder. 

För tillfället erbjuder hon kurser i yoga vid oro, ångest & traumatisk stress på Psykosyntesinstitutet i Göteborg 
www.psykosyntesinstitutet.se)

Under två års tid har hon tillsammans med barnombud i Kriminalvården hållit i föräldragrupper för intagna på anstalten Borås som ett led i att stärka föräldraskapet.

Utifrån ett holistiskt tankesätt, där alla delar måste få utrymme och stimulans för att en människa ska känna sig hel, kombinerar hon med fördel olika verktyg som Yoga med mindfulness, EFT,(emotional freedom technique-knackning) rytmer (inslag av HAKA-dans) samt röst & bild.
Hon är utbildad mindfulnessinstruktör på Mindfulnesscenter Sverige samt är handledare i Sorgbearbetning på Svenska Institutet för sorgbearbetning.  www.victoriastridh.se

Isabella Frost Bergman

Isabella är yogalärare och brinner för att dela med sig av yogan till människor i utsatta situationer. Hon är även utbildad jurist och har tidigare arbetat som bl.a. domare i hovrätt och tingsrätt samt utredare i ärenden om barns rättigheter i skolan.

”Genom yogan vill jag ge Dig förutsättningar att skapa en trygg & kärleksfull plats inom dig själv. Det är från den platsen du kan växa & blomma fullt ut.”

Isabella är certifierad hathayogalärare och medlem i Yoga Alliance, Yoga Alliance Professionals och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Hon arbetar med att undervisa yoga för ökad livskvalitet genom att stärka människors psykiska och fysiska hälsa. För närvarande vidareutbildar hon sig inom traumaanpassad yoga för Josefin Wikström och beräknas vara certifierad i slutet av 2021. Hennes mål är att i framtiden kunna arbeta med yoga som stöd vid etablerad behandling inom vården tillsammans med sakkunnig vårdpersonal.

I grunden är Isabella utbildad jurist med mångårig erfarenhet av arbete i domstol. Hon har bland annat arbetat som domare i hovrätt och olika tingsrätter samt som utredare i ärenden om barns rättigheter i skolan på Skolinspektionen.

Isabella började yoga för många år sedan, men det var först i samband med en utmattning som hon för några år sedan upptäckte yogan på riktigt. Sedan dess har hon dykt djupare och djupare in i yogans värld, och hon upphör aldrig att förundras över vilket fantastiskt verktyg yogan är. Den möjliggjorde en vändpunkt i hennes liv och har blivit hennes passion.

Isabella har egen erfarenhet av trauma under uppväxten. Hon tror att alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar och är ödmjuk inför de konsekvenser som kan uppstå som en följd av att inte få eller ha fått sina grundläggande behov tillgodosedda. Hon känner ett stort engagemang för barn, ungdomar och vuxna i utsatta situationer.

Grunden i Isabellas arbete är att kombinera fysisk aktivitet med stillhet i gemenskap i en trygg miljö. Syftet är att ge verktyg för att skapa en trygg och kärleksfull plats inom sig och att känna medkänsla för såväl sig själv som andra. Hennes yoga skapar utrymme för utforskande, energi, kreativitet, lekfullhet, mod, tillit, öppenhet, frihet, balans, acceptans, tacksamhet, styrka och inte minst att känna - såväl den fysiska kroppen som den subtila, tänkande kroppen och själen. Hon värnar om integritet, gränssättning och ett icke-dömande förhållningssätt och att alla deltar på sina egna villkor.

Med hjälp av Isabellas yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter i kombination med hennes personliga livserfarenheter och passion för yogan hoppas hon kunna ge andra människor förutsättningar att växa och leva fullt ut.

www.isabellafrostbergman.com

info@isabellafrostbergman.com

_SR09030.jpg
SAMIR05.jpg
Screenshot_20191011_194826.jpg
72529435_742591639538333_894523151813391
72961612_2185660608395331_84123152745811
3C3DC513A32F4636B4DFE35CAE6EF6C5.jpg